Із двохсот обраних делегатів взяли участь у Конференції 182. Були представлені всі кафедри, інші структурні підрозділи, а також студентська громада всіх інститутів та факультетів.

Зі звітною доповіддю, присвяченої роботі на посаді ректора Університету за період з 2008 по 2015 рік, виступив В.Я. Тацій, який зазначив: «Мій звіт – це підведення підсумків діяльність на посаді ректора протягом семи років, а певною мірою і за весь період перебування на цій посаді з 1987 р. Безумовно, нам є чим пишатися, однак існують і проблеми, невирішені питання, над якими потрібно працювати».

Василь Якович проаналізував різні аспекти діяльності Університету та досягнуті при цьому основні показники; дав якісну та кількісну характеристику професорсько-викладацькому та студентському складу; звернув увагу на діяльність Університету щодо імплементації закону України «Про вищу освіту»; зупинився на особливості вступної компанії 2015 року; матеріальному та соціальному забезпеченні навчального процесу; основних рисах навчального процесу; навчально-методичній та науково-дослідницькій роботах тощо.

Наприкінці виступу Василь Якович окреслив головні завдання на наступний навчальний рік та перспективи розвитку вузу та підкреслив: «Попереду велика спільна праця, спрямована на досягнення нових, більш високих рубежів. І ми повинні зробити все можливе для збереження Університетом статусу флагмана правничої освіти в Україні. Для цього ми маємо все необхідне – високопрофесійний колектив, віру в свої сили, цілеспрямованість зусиль на досягнення запланованих результатів. Хочу висловити щиру вдячність усьому колективу за наполегливу, самовіддану і плідну співпрацю, за довіру, підтримку і взаєморозуміння».

За результатами обговорення прийнято рішення роботу ректора за звітний період визнати задовільною.