СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

(обраний 19 лютого 2015 року на звітно-виборчій конференції)

п/п

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Посада Робота, що виконується

у профспілковому комітеті

Часи прийому
1.

Білик

Валентина

Григорівна

начальник

спецвідділу

голова профспілкового комітету;

голова комісії з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

постійно

11-15

2. Власенко

Сергій

Іванович

доцент

кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

голова комісії

з охорони праці

середа

11-12

3. Воднік

Валентина Давидівна

доцент

кафедри соціології

та політології

голова комісії

по роботі з пенсіонерами;

голова товариства університету

Червоного хреста

понеділок

11-12

4. Вюник

Максим

Вікторович

асистент

кафедри кримінального права № 1

голова комісії

з контролю за підприємствами громадського харчування

четвер

13-15

5. Гоєнко

Микола

Іванович

директор

спортивного клубу

голова комісії

з спортивної роботи

вівторок

13-14

6. Дахова

Ірина

Іванівна

доцент

кафедри конституційного права України

голова комісії

по роботі з дітьми

середа

13-15

7. Лисодєд

Олександр Володимирович

декан

вечірнього факультету

заступник голови профспілкового комітету середа

13-15

8. Лісова

Тетяна

Вікторівна

доцент

кафедри земельного та аграрного права

заступник голови профспілкового комітету;

голова комісії

по роботі з молоддю

понеділок

13-14

9. Маринів Володимир Іванович директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України заступник голови комісії

з соціально – економічного захисту працівників

п’ятниця

13-15

10. Рижова

Олена

Миколаївна

маляр

групи капітального ремонту

член комісії

з охорони праці

четвер

13-15

11. Сільченко

Сергій Олександрович

доцент

кафедри

трудового права

голова комісії

з соціально – економічного захисту працівників

п’ятниця

11-12

12. Соляннік Костянтин Євгенович доцент

кафедри державного

будівництва

голова комісії

з організаційно – інформаційної роботи

вівторок

12-13

13. Суєтнов

Євгеній

Павлович

асистент

кафедри екологічного права

заступник голови комісії

з охорони праці

п’ятниця

13-14

14. Чижова

Валентина Валеріївна

провідний спеціаліст

спецвідділу

секретар

профспілкового комітету

постійно

13-15

15. Шульга

Галина

Яківна

провідний спеціаліст

лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення учбового процесу

голова комісії

з оздоровлення та відпочинку

понеділок

11-12

16. Шумейко

Олена

Анатоліївна

доцент

кафедри культурології

голова комісії

з культурно-виховної роботи

понеділок

12-13

17. Янишен

Віктор

Петрович

доцент

кафедри

цивільного права № 1

голова

житлово-побутової комісії

середа

13-15